Spørsmål og svar

Her håper vi at du finner svar på spørsmålene du måtte ha. Har du andre spørsmål, er du alltid hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss på telefon 02550 (08-16) eller kundeservice@samlerhuset.no.

3 raske spørsmål og svar:

•             Hvor, når og av hvem ble tungtvannet hentet opp?

Tungtvannet som formidles av Samlerhuset er fra «tønne 26», og ble hentet opp fra Tinnsjøen ved Rjukan, i år 2004 – for forskningsformål. Dette var siste gang det ble hentet opp en tønne med tungtvann. Første gang var i 1993. Totalt 3 tønner ble hentet opp. Tønnene med tungtvann som ble hentet opp lå alle 60-70 meter fra fergeforliset. Tungtvannet har siden stått på lager i en garasje, frem til Samlerhuset fikk tilbud om å kjøpe det, 12 år etter at det ble hentet opp.

Samlerhuset var ikke involvert i opphentingen av tungtvannet, og har ei heller før i år 2016 vært i befatning med tungtvannet, som ble hentet opp av Stiftelsen Deuterium etter tillatelse fra eier Hydro ASA.

•             Hvorfor er dette gratis, og kan Samlerhuset virkelig gjøre dette?

Vi skjønner at du lurer på dette! Samlerhuset er levende opptatt av å formidle historie, og på bakgrunn av dette bestemte vi oss for å gi tungtvannet bort til historieinteresserte nordmenn og norske museer når vi i 2016 fikk tilbud om å kjøpe det fra Stiftelsen Deuterium. For når vi fikk høre om det originale tungtvannet som hadde stått lagret i en garasje i 12 år, så bestemte vi oss for å gjøre en innsats for at det skulle komme det norske folket og museer til del. Tidligere eier av ferge og last, Hydro ASA, har godkjent at tungtvannet distribueres for samlingsformål.

Vi gir derfor bort tungtvannet til flest mulig historieinteresserte nordmenn, og har i tillegg sagt at 12 museer skal få en andel til sin utstilling, blant disse er Norges Hjemmefrontmuseum i Oslo og Stiftelsen Arkivet, senter for historieformidling og fredsbevaring i Kristiansand. Videre oppfordrer vi det norske folk til å nominere hvilke andre museer som bør få de ti andre beholderne med tungtvann til sin utstilling. Les mer om hvordan du avgir din nominasjon her.

Det er ikke første gang Samlerhuset gir gaver og gjør et fremstøt for å formidle og dokumentere historie. Du husker kanskje initiativet til etableringen av Krigsseilerregisteret i 2014, og avdukingen av de nye kongeportrettene på Akershus festning i 2015, som gave til Norges Hjemmefrontmuseum eller oppføringen av monumentet til ære for motstandsgruppa Pelle-gruppa på Aker brygge i 2011? Dette er blant en lang rekke initiativ og gaver vi har gitt i vårt utstrakte arbeid med å formidle og dokumentere historie, ved siden av den forretningen vi til daglig bedriver.

•             Er det virkelig ekte, originalt og autentisk tungtvann?

Ja, det er klart det er ekte. Det var for øvrig det de lurte på også, tilbake i 1993 og 2004 når tungtvannet ble hentet opp fra Tinnsjøens dyp for forskningsformål. Det var nemlig slik at ryktene hadde spunnet i tiårene etter krigen; var det tungtvann eller ikke? Hadde tyskerne sendt en prøvelast med tønner uten tungtvann – for å avverge eventuelle motstandsoperasjoner fra de allierte? De totalt 3 tønnene som ble hentet opp, hadde rullet av fergen og lå 60-70 meter fra vraket. Omfattende laboratorietester bekreftet imidlertid at det var originalt tungtvann i tønnene. Og i 2016, 12 år senere når Samlerhuset kom i befatning med, og kjøpte tungtvannet, så etterprøvde også vi for ordens skyld væsken hos SINTEF Molab før dråpene ble tappet på sikkerhetsampullene. Mer informasjon om prøvesvaret vi fikk, finner du her.

Her får du flere detaljer:

•             Hva er tungtvann?

Tungtvann ser ut som vann, men er omtrent 11% tyngre. Tungtvann ser ut og oppfører seg svært likt vann. I vann er det hydrogen, mens i tungtvann er det deuterium.

For nærmere beskrivelse se her: Hva er tungtvann, og hva brukes det egentlig til?

•             Hva inneholder ampullen?

I ampullen får du det originale innholdet fra tønne 26 som ble senket med ferjen D.F. Hydro under 2. verdenskrig. Væsken besto av ca. 1,7% tungtvann, lut og vann. Luten ble brukt for å fremstille tungtvannet. Innholdet fra tønne 26 er analysert av SINTEF Molab, en av Norges største industrielle laboratoriebedrifter. Resultatene stemmer overens med tyskernes egen lasteliste for tungtvannet som ble fraktet med D.F. Hydro den 20. februar 1944. For utfyllende analyseresultat fra SINTEF Molab, klikk her»

•             Hvorfor må jeg betale for frakt når objektet er gratis?

Ampullen med tungtvannet gis bort gratis av Samlerhuset. Kostnader for frakt og ekspedisjon tilkommer imidlertid og må dekkes av bestiller. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har spesielle krav til utsendelse av tungtvann med lut som er ivaretatt.

•             Er tungtvann farlig?

Tungtvann i seg selv er ikke farlig, men tungtvannet som ble senket under 2. verdenskrig var ikke ferdig destillert og inneholder i tillegg til tungtvann store deler lut. Lut er en etsende væske. Derfor er tungtvannet tappet over på en forseglet sikkerhetsampuller, og kan ikke åpnes.

•             Hvorfor inneholder tungtvannet lut?

Ampullen inneholder det originale tungtvannet som 20. februar 1944 ble senket i en alliert motstandsaksjon mot ferjen D. F Hydro på Tinnsjøen, ved Rjukan og kraftstasjonen Vemork. Tungtvannet var imidlertid ikke helt ferdig destillert da det ble fraktet med ferjen i tønner, fordi de allierte tidligere saboterte og bombet anlegget på Vemork, som stanset produksjonen.

Tyskerne ønsket dermed å frakte det uferdige tungtvannet til Tyskland for å videreforedle tungtvannet. Innholdet i tønnene fra Tinnsjøen, som nå er tappet i beskyttelsesampuller, er derfor en blanding av tungtvann og lut. Lut ble brukt som elektrolyse, for å fremstille tungtvannet som ble produsert på Rjukan under 2. verdenskrig.

•             Hvem kan bestille tungtvannet?

De små ampullene med tungtvann kan alle bestille fra Samlerhuset. Vel og merke må man være over 18 år og bosatt i Norge. Videre er det satt en begrensning på kun én -1- bestilling per husstand.

•             Hvor mye kan jeg bestille?

Det er satt en begrensning på kun én -1- ampulle per husstand.

•             Hvordan vet jeg at det er tungtvann?

Innholdet i ampullene er tappet fra tønne 26 hentet opp fra Tinnsjøen. Væsken er testet og dokumentert av SINTEF Molab, en av Norges største industrielle labaratoriebedrifter.

Klikk her for utfyllende analyseresultat fra SINTEF Molab»

Ampullene er merket, sikkerhetsblad med detaljer medfølger, og i tillegg kan man kjøpe et sertifikat med nærmere informasjon om innholdet i sikkerhetsampullen.

•             Hvordan blir tungtvannet tilsendt?

Ampullene med tungtvannet blir tilsendt godt innpakket, og i stiv emballasje for sikker transport og forvaring i henhold til forskriftene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Emballasjen er i tillegg merket med informasjon om innhold.

•             Hva skal jeg gjøre dersom jeg får innholdet i ampullen på meg?

Væsken er kapslet inn i en sikkerhetsampull, som er helt lukket og umulig å åpne uten å knuse ampullen. Ampullen tilfredsstiller kravene til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Skulle man allikevel få væsken på seg, bør man, i henhold til giftinformasjonens råd, skylle huden grundig med vann. Ved eventuell svelging anbefaler de å drikke et par glass melk eller vann, og ved innånding anbefales frisk luft, ro og varme. Med ampullen med tungtvann er det vedlagt et sikkerhetsblad utarbeidet av KIWA Teknologisk Institutt med detaljert beskrivelse. Det er imidlertid svært små mengder i ampullene.

•             Er det lov å hente opp tungtvannet?

Stiftelsen Deuterium og Sperre AS har hatt enerett og tillatelse fra Hydro ASA til å hente opp tungtvannet. Det er imidlertid ikke lenger tillatt å hente opp tungtvann fordi fergen og lasten har gått over til offentlig forvaltning. Tungtvannet som formidles i dag, ble hentet opp for 12 år siden, for forskningsformål. Siden har det stått i en garasje.

Det ble foretatt dykk i oktober 2016. Det dykket ble foretatt etter tillatelse fra riksantikvaren for å sjekke tilstanden på vraket. Det hadde nemlig versert rykter om at det var aktivitet på stedet tre dager sommeren 2015. I forbindelse med dykket ble det i tillegg sikret forbedret fotodokumentasjon, og sikre ytterligere kartlegging av fergen og tønnene med oppdatert undervanns- og videoteknologi.

Ferjen D.F. Hydro ligger på 430 meters dyp i Tinnsjøen, er etter 2014 fredet som krigsminne og er definert som en del av UNESCOs verdensarv. Tønnene med tungtvann er ikke del av fredningen, men av hensyn til krigsminnet er de omkringliggende tønnene nært inntil ferjen forvart helt urørt. Tønne nr 26 som distribueres til samlerformål lå omtrent 70 meter bortenfor.

•             Er det lov å formidle tungtvann slik som dette?

Ja, det er det. Utsendelsen av tungtvannet utføres etter retningslinjer fra Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap, under rådgivning fra KIWA Teknologisk Institutt, og i henhold til krav fra Posten Norge. I tillegg har tidligere eier, Hydro ASA, tillatt formidling av tungtvannet til samleformål.

Mengden væske i ampullene er begrenset, og hensikten med formidlingen av tungtvannet er å formidle historie og bidra til å bevare og øke kjennskapen til tungtvannsaksjonen og atombombekappløpet under 2. verdenskrig.

•             Er tungtvannet og innholdet i ampullen miljøskadelig?

Væsken er ikke klassifisert som miljøskadelig. For nærmere spesifikasjoner henvises til sikkerhetsdatablad som medfølger tungtvannsampullen.

 •             Teknisk spesifikasjon tungtvannsampullene

Ampullene er 6,8 cm lange og utført i tykt fullstendig forseglet glass. Ampullene inneholder 5 ml av innholdet i tønne 26, som er en blanding av tungtvann og lut.

•             Hvordan kan jeg sende samleobjektet i retur?

Vi føler oss sikre på at du blir fornøyd, men tilbyr for ordens skyld alltid 30 dager åpent kjøp og returrett hos Samlerhuset, gjeldende fra dagen du mottar ditt samleobjekt. Eventuelle fraktomkostninger ved retur må du eventuelt selv dekke. Skulle du ønske å returnere et samleobjekt, anbefaler vi at du returnerer som en Norgespakke via Posten slik at du får en kvittering på din retur.

 Vår returadresse er:

Samlerhuset Norge AS

Postboks 523

1411 Kolbotn

Du kan også levere returen til vårt kontor ved Kolbotn, utenfor Oslo:

Rosenholmveien 25

1414 Trollåsen

•             Hva er samleobjektene verdt?

Samlerhuset selger samleobjekter til samlere som er opptatt av gleden ved å samle. Vi garanterer ingen verdiøkning/avkastning på våre samleobjekter og vi kan heller ikke garantere at objektene holder seg i verdi, eller at de kan selges videre på annenhåndsmarkedet for anskaffelsesprisen. Tidligere verdistigning er aldri noen garanti for fremtidig verdistigning. Du kan lese mer om pris og verdi på http://www.samlerhuset.no/om-pris-og-verdi/.

 •             Har Samlerhuset en butikk?

Nei, dessverre. Samlerhuset har ikke noen butikk, men vår nettbutikk er alltid tilgjengelig for deg! Gå inn på www.samlerhuset.no. Våre kontorlokaler er på Rosenholm campus, det gamle IBM-bygget på Trollåsen ved Kolbotn, utenfor Oslo.

Trenger du hjelp? Legg igjen ditt telefonnummer så ringer vi deg tilbake så fort som mulig og senest innen 2 virkedager.

go to top